آشنایی با تکنیک های تدوین بایگانی - گروه هنری تصویربرداران و عکاسان شادمان - اتلیه اصفهان
نمونه فیلترهای تصویری سری چهارم

بخش چهارم از سری کلیپ های آشنایی با فیلتر ها وافکت های معروف و پرکاربرد در نرم افزارهای تدوین فیلم همچون افترافکت ، ادیوس و … توجه کنید این کلیپ ها در واقع آموزش نحوه کاربرد این پلاگین ها نیستند بلکه هدف آنها آشنایی شما با آنچه پس از اعمال افکت اتفاق خواهد افتاد است.

ادامه مطلب
نمونه فیلترهای تصویری سری سوم

بخش سوم از سری کلیپ های آشنایی با فیلتر ها و افکت های معروف و پرکاربرد در نرم افزارهای تدوین فیلم همچون افترافکت ، توجه کنید این کلیپ ها در واقع آموزش نحوه کاربرد این پلاگین ها نیستند بلکه هدف آنها آشنایی شما با آنچه پس از اعمال افکت اتفاق خواهد افتاد است.

ادامه مطلب
نمونه فیلترهای تصویری سری دوم

بخش دوم از سری کلیپ های آشنایی با فیلتر ها و افکت های معروف و پرکاربرد در نرم افزارهای تدوین فیلم همچون افترافکت ، توجه کنید این کلیپ ها در واقع آموزش نحوه کاربرد این پلاگین ها نیستند بلکه هدف آنها آشنایی شما با آنچه پس از اعمال افکت اتفاق خواهد افتاد است.

ادامه مطلب
نمونه فیلترهای تصویری روی فیلم

بخش اول از سری کلیپ های آشنایی با فیلترها و افکت های معروف و پرکاربرد در نرم افزارهای تدوین فیلم همچون افترافکت ، توجه کنید این کلیپ ها در واقع آموزش نحوه کاربرد این پلاگین ها نیستند بلکه هدف آنها آشنایی شما با آنچه پس از اعمال افکت اتفاق خواهد افتاد است.

ادامه مطلب