دانلود Advanced JPEG Compressor بایگانی - گروه هنری تصویربرداران و عکاسان شادمان - اتلیه اصفهان
دانلود Advanced JPEG Compressor 2012.9.3.101

برای فشرده سازی تصاویر می بایست مانند بقیه فایل هایی که فشرده می شوند از نرم افزارهای خاصی نیز استفاده شود ، Advanced JPEG Compressor نمونه ای کامل از این گونه نرم افزارها محسوب می شود. این نرم افزار بسیار کامل قادر است تا متدهای خاصی تصاویر را فشرده نماید بااین تفاوت که هیچ گونه […]

ادامه مطلب