عکاسی برای دفترچه تلفن های هوشمند بایگانی - گروه هنری تصویربرداران و عکاسان شادمان - اتلیه اصفهان
عکاسی برای دفترچه تلفن های هوشمند

با توجه به اینکه این روزها استفاده از تلفن های هوشمند پر رونق و ذخیره عکس برای شماره تلفن ها بسیار فراگیر شده، بهتر نیستهنگام عکاسی و ذخیره عکس دوستان در دفترچه تلفن موبایلمان کمی تجدید نظر کنیم؟ با مرور عکس دفترچه تلفن های خود (بخصوص عکس آقایان) به این نکته پی خواهید برد که […]

ادامه مطلب